Onderwijs

Studenten stads- en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam worden actief in het onderzoek betrokken met archiefpractica, vergelijkend literatuuronderzoek,excursies en papers over deelonderwerpen. Doel is om hen inzicht te geven in de recente geschiedenis van Amsterdam, en hen te leren hoe deze geschiedenis relevant kan worden gemaakt voor het heden.

 • Onderzoek door studenten

  Studenten met interesse in de recente geschiedenis van Amsterdam en/of ruimtelijke ordening worden nu al aangemoedigd om hun scriptie te schrijven over onderwerpen verwant aan het thema van de compacte stad.

  Dit heeft recent geleid tot de volgende scripties, die op verzoek worden toegestuurd:

  • Anna Teijeiro Fokkema, ‘Meedoen is belangrijker dan winnen: Politiek, bedrijfsleven, ruimtelijke ordening en protest tijdens de Amsterdamse kandidatuur voor de Olympische Spelen 1992 (1984-1986)’
  • Guus Wagemaakers, ‘Publiek-private samenwerking als laatste redmiddel: De revitalisering van de Zeedijk 1976-1993’
  • Cathelijne van Andel, ‘Monument Amsterdam. Stedelijke ideaalbeelden van monumentenbeschermers over de binnenstad in de jaren zestig en zeventig’
  • Job Holtz, ‘Stad of voorstad? De ontwikkeling van Almere in transnationale context’
  • Rosa Sikkes, ‘Van droomwijk naar drugsbuurt? Een onderzoek naar heroïne in de Bijlmermeer in de jaren zeventig en tachtig’
  • Daan Veelers, ‘Nieuwe Jordaners: Stadsvernieuwing, een nieuwe stedelijke middenklasse en de gentrificatie van de Jordaan, 1960-1990’

 • Master Stadsgeschiedenis

  Masterstudenten Stadsgeschiedenis gaan in januari samen met het
  Projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam onderzoek doen de sociale en
  ruimtelijke geschiedenis van Gaasperdam, waarbij de ervaringen en herinneringen en
  bewoners van het eerste uur centraal staan. De bevindingen van studenten zullen de
  plannen voor verdichting van de buurt informeren van historische context voorzien.