Onderwijs

Studenten stads- en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam worden actief in het onderzoek betrokken met archiefpractica, vergelijkend literatuuronderzoek, excursies en papers over deelonderwerpen. Doel is om hen inzicht te geven in de recente geschiedenis van Amsterdam, en hen te leren hoe deze geschiedenis relevant kan worden gemaakt voor het heden.

  • Studenten doen onderzoek naar geschiedenis Gaasperdam
    Studenten Stadsgeschiedenis hebben in juni in opdracht van het gemeentelijk projectmanagementbureau onderzoek gedaan naar de sociale en ruimtelijke geschiedenis van Gaasperdam.
  • Studenten schrijven scripties over compacte stad
    Studenten met interesse in de recente geschiedenis van Amsterdam en/of ruimtelijke ordening worden aangemoedigd om hun scriptie te schrijven over onderwerpen verwant aan het thema van de compacte stad.