Michael

Michael van der Vlis werd in 1974 voor de PvdA lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Vier jaar later werd hij wethouder. Dat zou hij twaalf jaar blijven.

In die twaalf jaar was hij onder andere wethouder Ruimtelijke Ordening en wethouder Verkeer en Vervoer. Maar daarnaast heeft hij nog vele andere portefeuilles gehad.

Hij heeft zich als wethouder met tomeloze energie ingezet voor het redden van de stad. In zijn beginperiode liep de stad namelijk leeg. Jaarlijks verlieten per saldo meer dan tienduizend mensen de stad. Michael werd de drager van het idee van de compacte stad. Daarnaast is Michael één van de grondleggers geweest van de stadsdeelraden. Hoewel hij niet als wethouder verantwoordelijk was voor het bestuurlijk stelsel heeft hij tot het laatst van zijn leven zich ingezet om het politieke bestuur, met zoveel mogelijk middelen en bevoegdheden, zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. Meer lezen over Michael