Lezingen

Onze geschiedschrijving over het gedachtegoed en de ruimtelijke praktijk die vormgaven aan Amsterdam als compacte stad, is gemotiveerd vanuit het heden. De eerste Van der Vlis-lezing vond plaats op 16 september 2020, en zal voortaan elke 6 mei op een andere locatie in Amsterdam worden georganiseerd. Naast de jaarlijkse Van der Vlis-lezing zullen de onderzoekers samen met studenten en collega’s tweemaal per jaar in buurtcentra in gesprek gaan met de bewoners van de Amsterdamse stadsvernieuwingsbuurten. Zo wordt het historisch bewustzijn ook op het meest lokale niveau versterken, en kunnen buurtbewoners hun anekdotes delen over de praktijk van het wonen in de compacte stad. 

  • Lezing in September
    lala er komt in september een nieuwe lezing over het onderzoek naar Micheal van der Vlis en zijn kijk op de stad Amsterdam. Deze lezing is op de UVA en wordt georganiseerd door Tim en Petra. Inschrijven kan via dit formulier de kosten zijn € 7,50 deze graag overmaken naar NLRABOdlakdjfo
  • De Eerste Lezing
    De eerste Michael van der Vlis-lezing, gegeven door wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck, kan hier onder worden teruggekeken.