Onderwijs

Studenten doen onderzoek naar geschiedenis Gaasperdam

Masterstudenten Stadsgeschiedenis hebben in juni in opdracht van het gemeentelijk projectmanagementbureau onderzoek gedaan naar de sociale en ruimtelijke geschiedenis van Gaasperdam. De bevindingen van studenten zullen de plannen voor verdichting van de buurt informeren en van historische context voorzien.

Gaasperdam, een uitbreidingswijk uit de jaren tachtig, is gelegen aan de stadsrand van Amsterdam nabij de eindhaltes van metro’s 53 en 54 en vlakbij recreatie- en natuurgebied Gaasperplas. Met de bouw van deze nieuwe buitenwijk nam de gemeente afstand van de stedenbouwkundige principes van de Bijlmermeer en koos zij voor middelhoog- en laagbouw. Deze aantrekkelijke woonmilieus moesten voorkomen dat Amsterdammers de stad verlieten en naar nieuwbouwwijken in Almere, Alkmaar of Purmerend verhuisden. Gaasperdam werd opgedeeld in verschillende wijken met elk een eigen vormgeving: Holendrecht, Nellestein, Reigersbos en Gein.

Ruim dertig jaar na zijn voltooiing wacht de wijk nieuwe opgaven. De bevolking veroudert en verandert, terwijl de druk op de woningmarkt in en rond Amsterdam alleen maar toeneemt. In samenspraak met het projectmanagementbureau en hun docenten hebben de studenten onderzoek gedaan naar de deelthema’s wonen en buurtvoorzieningen, groen, verkeer, reputatie en identificatie. Bij elk van deze deelthema’s zijn verschillende historische methoden van toepassing: mondelinge geschiedenis, klassiek archiefonderzoek, digitaal krantenonderzoek en observaties in situ. Gastdocenten waren voormalig wethouder Duco Stadig, socioloog Ivan Nio, architectuurhistorici Aimée Albers, Lara Voerman en Evelien van Es, sociaal geograaf Fenne Pinkster.

Bekijk hieronder de presentaties van de studenten: