• Onderwijs

    Master Stadsgeschiedenis

    Masterstudenten Stadsgeschiedenis gaan in januari samen met hetProjectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam onderzoek doen de sociale enruimtelijke geschiedenis van Gaasperdam, waarbij de ervaringen en herinneringen enbewoners van het eerste uur centraal staan. De bevindingen van studenten zullen deplannen voor verdichting…

  • Onderwijs

    Onderzoek door studenten

    Studenten met interesse in de recente geschiedenis van Amsterdam en/of ruimtelijke ordening worden nu al aangemoedigd om hun scriptie te schrijven over onderwerpen verwant aan het thema van de compacte stad. Dit heeft recent geleid tot de volgende scripties, die…