Lezingen

Van der Vlislezing 2022 door Rutger Groot Wassink

Op woensdag 21 september 2022 heeft wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) de derde Van der Vlislezing uitgesproken. Het thema was dit jaar lokale democratie, een belangrijk onderwerp in zowel de portefeuille van Groot Wassink als zijn voorganger.

Michael van der Vlis was grondlegger van de stadsdelen, waarmee hij het stadsbestuur in de jaren tachtig en negentig dichterbij de Amsterdammers bracht en een belangrijke impuls gaf aan de democratische vernieuwing. Hoewel de stadsdelen alweer zijn afgeschaft, is het huidige stadsbestuur naarstig op zoek naar nieuwe manieren om bewoners te laten meepraten en -beslissen over hun buurt en de toekomst van hun stad.

Op de eerste woensdag na Prinsjesdag reflecteerden we samen met de wethouder, stadsbiografen Petra Brouwer en Tim Verlaan, architectuurhistoricus Aimée Albers, actievoerder Melissa Koutouzis, buurtbewoners en studenten over verleden en toekomst van de lokale democratie in Amsterdam. Hoe kunnen bestuurders en ambtenaren een stem geven aan lokale onvrede, welke rol moeten bewoners en actievoerders spelen in het democratisch proces, en wat kunnen we leren van de recente architectuur- en stadsgeschiedenis? Het gesprek vindt plaats onder leiding van Indira van ’t Klooster, directeur van Architectuur Centrum Amsterdam (ARCAM).

Casus is de vernieuwing van Nieuw-West, maar we gaan het ook hebben over bewonersparticipatie in de stadsvernieuwing van de jaren zeventig en tachtig en het voortdurende woonprotest. Hiermee verleggen we de aandacht van de Omgevingsvisie 2050 en het Amsterdamse vervoersbeleid – thema’s van voorgaande Van der Vlislezingen door Marieke van Doorninck en Egbert de Vries – naar de vraag hoe Amsterdammers invloed kunnen hebben op de inrichting van hun dagelijkse leefomgeving. Het voorlopige programma op een rij:

  • Petra Brouwer en Tim Verlaan over hun onderzoek naar Amsterdam als compacte stad
  • Noor Vet over de rol van bewoners in de stedelijke vernieuwing van Nieuw-West
  • Aimée Albers over lokale democratie en stadsvernieuwing in de jaren ’70 en ’80 
  • Van der Vlislezing door wethouder Rutger Groot Wassink
  • Melissa Koutouzis van het Woonprotest over actievoeren in de 21e eeuw