Master Stadsgeschiedenis

Masterstudenten Stadsgeschiedenis gaan in januari samen met het
Projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam onderzoek doen de sociale en
ruimtelijke geschiedenis van Gaasperdam, waarbij de ervaringen en herinneringen en
bewoners van het eerste uur centraal staan. De bevindingen van studenten zullen de
plannen voor verdichting van de buurt informeren van historische context voorzien.